top of page
Circulaire stadswerkplaats Amersfoort

Amersfoort

Circulaire Stadswerkplaats

Wij vinden het belangrijk dat we beter en zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Daarom maken we bij CS Amersfoort producten op maat van hergebruikt en duurzaam geproduceerd materiaal. Daarnaast organiseren en faciliteren we lezingen en workshops voor bedrijven en scholen. We hopen hiermee een voorbeeld functie te hebben en mensen te inspireren om verantwoordelijker om te gaan met grondstoffen.

Onze Duurzame Missie

Met onze activiteiten reduceren we afvalstromen van particulieren en lokale bedrijven.
Deze Amersfoorters geven we meer kennis over recycling en hergebruik, hierdoor gooien mensen minder waardevolle materialen weg. We stimuleren hen om zelf actief om te gaan met hergebruik van materialen.
We hopen dat ze hierdoor ook zullen kiezen voor het kopen van meer duurzame producten.

In de week van de Circulaire Economie presenteerden Inez en Imke een mini expo over Circulair Ondernemen bij Green Outlet. In deze winkel laten zij de eerste prototypes zien van het project De Restjes van...

 

Meubels ontworpen met reststromen plastic en hout. Het verhaal Van afval tot eindproduct vertellen zij in de winkel. Wil je meer weten over dit project of deze meubellijn? Op onze social media kanalen delen we al onze activiteiten.

 

Of mail naar circulairestadswerkplaats@gmail.com 

bottom of page