Carpenter's gereedschap

Amersfoort

Circulaire Stadswerkplaats

Een Community van Makers

Wij hebben een droom om samen met bewoners uit de omgeving en duurzame en circulaire ondernemers een werkplaats te bouwen als creatieve broedplaats. Een plek waar we elkaar inspireren en uitdagen. Een plek waar we samenwerken en elkaar aanvullen. 

3D ontwerp van onze toekomstige werkplaats in Huis Miereveld.


Lokaal 009, de werkplaats met machines en gereedschappen.
 

Lokaal 010,  wordt de educatie ruimte en ook plaats voor schoner handwerk.

Onze Duurzame Missie

Met onze activiteiten reduceren we lokale afvalstromen van particulieren en bedrijven.
Amersfoorters uit de wijk en lokale bedrijven geven we meer kennis over recycling en hergebruik. 
Hierdoor gooien mensen minder waardevolle materialen weg.
We stimuleren hen om zelf actiever om te gaan met hergebruik van materialen.
We hopen dat ze hierdoor ook zullen kiezen voor het kopen van meer duurzame producten.

Ontmoet de Makers

Onze Producten & Diensten